GreveSolrødErhvervs politiske mærkesager

GreveSolrødErhverv er en uafhængig og upolitisk erhvervsforening, der arbejder for at styrke betingelserne for erhvervsdrivende i Greve.

Vi arbejder for en dynamisk og bæredygtig erhvervspolitik, der skal udvikle vores kommuner ved bl.a. at tiltrække nye borgere og virksomheder. Erhvervspolitikken skal desuden fastholde og udvikle Greves eksisterende virksomheder.

GreveSolrødErhvervs bestyrelse, med bestyrelsesformand Helena Nymann i spidsen, har formuleret foreningens mærkesager og håndtering deraf.

GSE’s politiske pejlemærker for perioden 2023 – 2025:

 1. Målbare effektmål på erhvervspolitiske indsatsområder
 2. Prioritering og fokuseret investering.
 3. Stærk, målbar og fokuseret indsats på beskæftigelse og uddannelsesområderne – fra vugge til grav.
 4. Muligheder og løsninger – fremfor snubletråde og bureaukrati. Fokus på lokalt forankret service og dialog.
 5. Fjernelse af dummebøder og konkurrenceforvridende meromkostninger som f.eks. dækningsafgiften, m.m.
 6. Styrkelse af lokalforankret leverandør og samarbejder mellem Greve kommunes virksomheder.
 7. Forbedret og effektiv infrastruktur samt visionær byudvikling.
 8. Effektiv lokalt forankret erhvervsservice med flere ressourcer og målbare effekt af handlingsplaner.
 9. Iværksætteri. Netværk, kurser, matchmaking.
 10. Turisme.
 11. Handlingsplan for byudvikling som optimerer forhold for detailhandlen
 12. Klimapolitik og grøn omstilling
 13. GreveSolrødErhverv bliver høringspart til de kommunale budgetter vedr. erhvervspolitik og erhvervsfremmeindsatser samt afholdelse af dialogmøder.

👉 Læs hele GSE’s oplæg til Beskæftigelses- og erhvervspolitik i Greve Kommune for perioden 2023 – 2025 her.

Sådan arbejder vi med vores mærkesager:

Netværksmøder på rådhusene med borgmestrene.

Borgmestermøder to gange årligt i Greve og Solrød.

Repræsentation i ErhvervsCentrets bestyrelse.

Repræsentation i Greve Kommunes Advisory Board.

Løbende kommentering på lokalplaner, indstillinger og diverse opfordringer. 

Politiske topmøder i forbindelse med kommunal- og regionrådsvalg.

Høringssvar juni 2023

Foreningens høringssvar indsendt den 21. juni 2023.

👉 Høringssvar fra GreveSolrødErhverv ved. besparelsesforslag trafikbestilling 2024

Høringssvar januar 2023

Foreningens høringssvar indsendt den 30. januar 2023.

👉 Høringssvar fra GreveSolrødErhverv til BO o 2023 vedr. Kompenserende besparelser i Greve kommune

Høringssvar august 2022

Foreningens høringssvar indsendt den 23. august 2022 på henholdsvis:

👉 Greve Kommunes Kommuneplan 2021-2033

👉 Direktionens Budgetoplæg 2022-2025

Greve Strandvej 19
2670 Greve Strand

CVR: 27 11 02 58

Gør som 550 andre
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om din lokale erhvervsforenings indsatser som Greve og Solrød erhvervslivs talerør, samt invitationer til netværksskabende events og meget, meget mere.

Bliv medlem af et stærkt netværk
GreveSolrødErhverv er et netværk, der samler medlemmerne professionelt og socialt, og repræsenterer erhvervslivets interesser lokalt og politisk.
Bliv medlem
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram