GreveSolrødErhverv har fokus på erhvervstrafikken i Greve Kommune

Den langt fra optimale bustrafik til og fra Greve Kommunes erhvervsområder har i flere år været en af foreningens mærkesager, som er blevet ‘sparket til hjørne’, fordi man fra politisk hold ikke har kunnet finde penge til at løfte opgaven.

I et forsøg på at skærpe politikeres og embedsværkets opmærksomhed på vores medlemsvirksomheders udfordringer i forhold til ikke bare almindelig medarbejderpleje, men også til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, har bestyrelsen udarbejdet et forslag til behandling med konkrete forslag til omlægning og udvidelse af nuværende buslinjer samt overvejelse af fx en shuttle service i samarbejde med kommunens virksomheder.

Forslaget er sendt til borgmester Pernille Beckmann og kommunaldirektør Claus Thykjær med anmodning om behandling.

Læs foreningens forslag til en opgradering af bustrafikken til Greves erhvervsområder