NY forumgruppe KUN for medlemmer på Facebook

GreveSolrødErhvervs medlemmer har fået endnu en kommunikationsplatform at boltre sig på.

Den nye eksklusive forumgruppe er en undergruppe til foreningens facebookside. Det nye medlemsforum har fået navnet: “GSErhvervsforum“.

Hvad du kan bruge GSErhvervsforum til
Forummet er super dynamisk og interaktivt – og du kan bl.a. – ligesom på iPhone og andre smartphones –se, når et medlem er i gang med at kommentere på dit opslag.
  • Du deler nemt egne og andres opslag
  • Du har nem og direkte medlemskontakt
  • Som medlem kan du stille spørgsmål og få svar i et lukket forum
  • Du kan udveksle erfaringer, efterlyse nye medarbejdere, lokaler og andet med andre medlemmer
  • Du kan networke og invitere til kaffemøder, jubilæer, events m.v.
  • Du kan oprette tilbud specifikt målrettet GreveSolrødErhvervs medlemmer
  • Du kan poste billeder, spørgeundersøgelser og meget mere

Gruppen GSErhvervsforumer kun for medlemmer
Det er kun repræsentanten for medlemsvirksomheden, som det fremgår af Medlemslisten, der enten inviteres til eller kan søge optagelse i gruppen.

Baggrunden for den beslutning bunder bl.a. i ønsket om, at forummet skal bestå af en lukket kreds af medlemmer, men den har også et praktisk element som er det tidsforbrug, der er forbundet med at undersøge, hvorvidt en person, der søger optagelse i gruppen, er ansat i en af vores medlemsvirksomheder.

Er du ikke på Facebook
Har du ingen Facebook-profil og/ eller er du ikke aktiv på Facebook kan en anden repræsentant for din virksomhed blive optaget i gruppen “GSErhvervsforum” i dit sted. Du skal bare give Anett administrator) besked.