GreveSolrødErhvervs bestyrelse har konstitueret sig

Pressemeddelelse
Ny konstituering af GreveSolrødErhvervs bestyrelse

I forlængelse af generalforsamling i GreveSolrødErhverv torsdag, den 28. marts 2019, hvor der i henhold til vedtægterne blev afholdt valg, har foreningens bestyrelse i dag onsdag, den 3. april 2019, indgået aftale om ny konstituering

Aftalen indebærer, at Helena Nymann besætter formandsposten og Lars Brix Magnussen næstformandsposten. Carsten Leth indtræder som medlem af bestyrelsen og foreningens kasserer.

Bestyrelsen består herefter af Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Lars Brix Magnussen (Primero), Carsten Leth (Leth & Partnere), Torben Hoffmann, (GardinDesign), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten), Jonas Hallum (WINadvokater), samt suppleanterne Benny Hansen (Helse-Massage) og Lone Heilskov Ovesen (Kommunikator).

Parterne har indgået aftale om konstituering for perioden marts 2019 frem til foreningens ordinære generalforsamling i marts 2020.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke afgående bestyrelsesmedlem, og foreningens kasserer gennem 12 år, Kim Terp, Spar Nord Køge Bugt, for hans engagement, store indsats og positive indflydelse på foreningens udvikling. Bestyrelsen ønsker i samme moment at byde foreningens nye kasserer, bestyrelsesmedlem Carsten Leth og suppleant Lone Heilskov Ovesen velkommen i bestyrelsen med ønsket om et godt og behageligt samarbejde.

For yderligere information kan Anett Kristensen (foreningssekretariat/presse) kontaktes på e: pr@gserhverv.dk, m: 22 45 12 65.

ErhvervsCentret Greve, den 3. april 2019