Pressemeddelelse: Ny konstituering af GreveSolrødErhvervs bestyrelse

Aftalen indebærer, at Helena Nymann fortsat besætter formandsposten og Carsten Leth næstformands- og kassererposten. Bestyrelsen består herefter af: Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Carsten Leth (Leth & Partnere), Torben Hoffmann, (medlem af Greve Byråd (V) og indehaver af GardinDesign), Sanne Tanja Lund (WINadvokater), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten), Benny Hansen (Helse-Massage), samt suppleanterne Lone Heilskov Ovesen (Kommunikator) og Brian Skov Andersen (EDC Erhverv).

Den nye konstituering sker på baggrund af det valg til bestyrelsen, der gennemførtes på foreningens årlige generalforsamling, den 25. marts 2021, som på grund af Covid-19, fandt sted via Zoom.

Parterne har indgået aftale om konstituering for perioden april 2021 frem til foreningens ordinære generalforsamling i marts 2022.

Gjeddesdal, den 7. april 2021

Børsen har kåret årets gazellevirksomheder og flere af Greves virksomheder vækster og er på listen for første gang, andre for anden og tredje gang – og Tømrerfirmaet Sten Jensen for sjette gang! Og hvor der i 2019 kunne registreres 14 gazeller i Greve, er der i år yderligere fire grevegazeller på den eftertragtede liste, som herunder er sorteret efter vækst.

Gazeller i Greve 2020

 1. Affectum ApS (1)
 2. King Nails ApS (1)
 3. Zencon ApS (1)
 4. Grønfeldt El ApS (1)
 5. Wecon A/S (1)
 6. Krage og Jensen Byg A/S (1)
 7. Gorms Køleservice ApS (1)
 8. Jenners Seaside ApS (1)
 9. Sori ApS (1)
 10. Malerfirmaet KS ApS (1)
 11. Sahota ApS (1)
 12. Tømrer Ole Olsen ApS (1)
 13. Tømrerfirmaet Sten Jensen A/S (6)
 14. D.S.S. Security Service ApS (3)
 15. Proline Danmark ApS (2)
 16. Scanacid A/S (3)
 17. Michael Bruhn Erhvervsejendomme A/S
 18. Klingenberg Anlæg & Kloak A/S (1)

Gazeller i Solrød Strand 2020

 1. Dansk Distribution A/S (1) – postnummer i Karlslunde, men beliggende i Solrød Kommune
 2. Telealarm ApS (1)
 3. Andemors Verden ApS (1)
 4. Jettom ApS (1)
 5. On Sight Vision ApS (3) – beliggende i Lille Skensved, men beliggende i Solrød Kommune
 6. Genia ApS (3)
 7. BS Landskabspleje A/S (1)

Bemærkning: Tal i parentes indikerer antal kåringer.

Også stort tillykke til Hobbii – nu også med 10.000 m2 lager i Greve – som ved den virtuelle ceremoni i aftes, blev kåret til Årets gazellevirksomhed

Virksomheden startede i 2015 lidt som en tilfældighed og kan fremvise en vækst på 3.167 % på fire år på en forretning, der udelukkende sælger garn og relaterede produkter.

Vi elsker det. Stort tillykke til alle medarbejdere i virksomhederne og jo især til dem på listen, der er medlem af GreveSolrødErhverv.

–Vi har en stærk iværksætter- og virksomhedskultur i Greve, og vi er meget glade for og stolte over, at vi i år har fået mange flere med på gazellelisten over virksomheder i kraftig vækst. Et stort tillykke skal lyde til alle gazellerne fra Greve, siger foreningens bestyrelsesformand, Helena Nymann.

Greve Kommune

Solrød Kommune

Greve CSR-pris 2020
Efter moden overvejelse har ErhvervsCentrets bestyrelse og sponsorerne bag Greve Business Awards besluttet at aflyse dette års prisoverrækkelse i Portalen, som skulle have fundet sted i november. Det sker på grund af Covid-19 og de deraf følgende skærpede restriktioner. 

Det betyder imidlertid ikke, at prisuddelingen er helt afblæst. Tværtimod! Borgmester Pernille Beckmann og de øvrige panelformænd overrækker, i den kommende tid, statuetter og diplomer til vinderne, i virksomhederne.

Som sponsor af Greve CSR-pris er GreveSolrødErhverv, repræsenteret ved Helena Nymann, med til overrækkelsen af prisen til den værdige vinder. Vi giver besked, når vi ved præcis, hvornår uddelingen finder sted.

GreveSolrødErhverv får ny bestyrelse

Aftalen indebærer, at Helena Nymann fortsat besætter formandsposten og Carsten Leth næstformands- og kassererposten. Bestyrelsen består herefter af: Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Carsten Leth (Leth & Partnere), Torben Hoffmann, (medlem af Greve Byråd (V) og indehaver af GardinDesign), Sanne Tanja Lund (WINadvokater), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten), Benny Hansen (Helse-Massage), samt suppleanterne Lone Heilskov Ovesen (Kommunikator) og Brian Skov Andersen (EDC Erhverv).

Den nye konstituering sker på baggrund af det valg til bestyrelsen, der gennemførtes på foreningens årlige generalforsamling, som på grund af Covid-19, var udskudt til den 26. august, i Jersie Forsamlingshus.

Parterne har indgået aftale om konstituering for perioden september 2020 frem til foreningens ordinære generalforsamling i marts 2021.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at lykønske Carsten Leth med næstformandsposten og samtidig byde Sanne Tanja Lund velkommen i bestyrelsen og Brian Skov Andesen velkommen som suppleant.

Gjeddesdal, den 2. september 2020

For yderligere information, kan Anett Kristensen (PR) kontaktes: e: pr@gserhverv.dk,
m: 22 45 12 65

Få et overblik over, hvor du kan søge information om din virksomheds pligter og rettigheder i forbindelse med covid-19.

Virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på telefon. 72 20 03 50, hvis de har spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af corona-virus (COVID-19).

Virksomhedsejere i Greve og Solrød kan også kontakte ErhvervsCentret, som sidder klar ved telefoner og taster fra hjemmekontorerne. Du kan finde vigtig og relevant information til virksomheder på ErhvervsCentrets hjemmeside.

Greve Kommune opdaterer løbende en tidslinje, som du finder på kommunens hjemmeside. Der kan du følge med i, hvordan situationen udvikler sig i Greve Kommune – og hvad som borger og virksomhedsejer skal være særligt opmærksom på.

Solrød Kommunes hjemmeside kan borgere og virksomhedsejere få gode råd og vejledning, samt svar på en række spørgsmål vedr.: corona.

Dansk Erhverv om indsatser og forhandlinger, der vedrører corona.

Dansk Industris coronavejledining til virksomheder.

Virksomhedsguiden, under Erhvervsstyrelsen, tilbyder bl.a. webinars om, hvordan man ansøger om kompensation i henhold til regeringens hjælpepakker.

Erhvervshus Sjælland tilbyder gratis webinars med vejledning til ansøgning om kompensation via regeringens hjælpepakker.

Information om indberetninger fra virk.dk.

De danske myndigheders fælles information om coronavirus/covid-19

Vi elsker Greve er en digital platform, der hjælper Greves handelsliv. Her kan butikker og servicevirksomheder gratis sælge deres varer til borgere i Greve, der gerne vil støtte det lokale handelsliv under coronakrisen.

Opdateret 18. juni 2020.

I forbindelse med, at Lars Brix Magnussen er udtrådt af GreveSolrødErhvervs bestyrelse i oktober 2019, har foreningens bestyrelse onsdag, den 6. november 2019, indgået aftale om ny konstituering

Aftalen indebærer, at suppleant i bestyrelsen, Benny Hansen, per d.d. indtræder i bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Carsten Leth (Leth & Partnere), Torben Hoffmann, (GardinDesign), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten), Sanne Lund – stedfortræder (WINadvokater) og Benny Hansen (Helse-Massage), samt suppleant Lone Heilskov Ovesen (Kommunikator).

Parterne har indgået aftale om konstituering for perioden november 2019 frem til foreningens ordinære generalforsamling i marts 2020. Der udpeges ikke en ny næstformand i perioden.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke afgående bestyrelsesmedlem, og foreningens næstformand, siden april 2018, Lars Brix Magnussen, Primero, for hans engagement og indsats i de mange år, han har været medlem af bestyrelsen.

For yderligere information kan Anett Kristensen (foreningssekretariat/presse) kontaktes på e: pr@gserhverv.dk, m: 22 45 12 65. 

ErhvervsCentret Greve, den 6. november 2019

Advokat Sanne Lund (L) fra WINadvokater er d.d. indtrådt som stedfortræder for bestyrelsesmedlem Jonas Hallum, som udtrådte af bestyrelsen tidligere på året i forbindelse med et jobskifte.

I perioden, som er aftalt mellem parterne at gælde frem til generalforsamlingen i marts 2020, indtræder Sanne Lund ligeledes som stedfortræder for Jonas Hallum i Lokalplansudvalget.

Adv. Sanne Lund (L)

Sanne Lund blev advokat i 2010 og har haft møderet for landsret siden 2013. Sanne beskæftiger sig primært med behandling af dødsboer og rådgivning om arv og testamente. Derudover yder Sanne rådgivning til små og mellemstore virksomheder og fører sager for domstolene og Voldgiftsretten.

Udover sin brede erfaring som advokat, har Sanne gennem en længere årrække undervist på Københavns Universitet i fagene tingsret og civilproces, og hun holder jævnligt foredrag på biblioteker og i foreninger om arv og testamente.

Det overrasker ikke formanden for GreveSolrødErhverv, Helena Nymann, at resultatet af DI’s analyse af kommunens erhvervsvenlighed er yderligere forværret siden 2018. En tilbagegang på 13 pladser betyder, at Greve Kommune placerer sig nu som nummer 51, hvilket er den foreløbige kulmination på de seneste års tilbagegang. 

Greve kommune ligger nu i den kedelige ende af DI’s skala over erhvervsvenlighed i landets kommuner. 

Helena Nymann ærgrer sig. For blot få år siden, i 2015, kunne Greves virksomheder glæde sig over en flot placering som nummer 7. Vi følger naturligvis udviklingen i disse analyser nøje og på særligt tre områder er det kritisk. Den kommunale sagsbehandling (plads nr. 69), på kommunens evne til at føre dialog og have kommunikation med virksomhederne (plads nr. 70) samt de fysiske rammer (plads nr. 53). Alle områder som for virksomhederne er afgørende for den daglige drift. 

–Det er jo vitalt for en virksomhed, at kommunen har et særligt fokus på sagsbehandlingen. Det er ikke rimeligt, at lokale virksomheder bremses i mulighederne for udvikling og tilpasning, fordi sagsbehandlingen i kommunen ikke fungerer.

– Vi genkender frustrationen fra vores medlemsvirksomheder og hører løbende om eksempler på de problemer man løber ind i. Virksomhederne betaler jo for denne sagsbehandling, så må man forvente at ekspeditionen af sagerne er effektiv og målrettet. I visse kommuner er det gratis. Det er det ikke i Greve. Igennem de seneste år har vi påpeget problemet igen og igen, men desværre er det kun blevet værre, understreger en ærgerlig Helena Nymann. 

De fysiske rammer kan være svære at tilpasse virksomhedens behov i en næsten fuldt udbygget kommune.

– Men manglende fx lastbilparkeringer og særligt en dårlig offentlig transport berører virksomhedernes dagligdag. Medarbejdere, der ikke kan komme fra kommunens togstationer ud til erhvervsområderne let og smidigt, samt dårlig sammenhængskraft på tværs af kommunens boligområder og erhvervsområder, er noget af det vi har påpeget i en årrække.  I en tid, hvor virksomhederne i Greve rekrutterer medarbejdere fra hele Sjælland og gerne til have de unge i gang med erhvervsuddannelse, fritidsjob og aktivering, er det et alvorligt problem at man ikke har en bedre offentlig infrastruktur. Det er bekymrende, at man ikke ser fordelen ved at prioriterer dette – et område, som kunne komme virksomhedere, borgere – børnefamilierne, ældre som yngre og miljøet til stor nytte. De fysiske rammer er et emne vi altid har på dagsorden, når vi mødes med borgmesteren, siger Helena Nymann. 

Vi har løbende dialogmøder med Greve Kommunes borgmester og hendes team, og fornemmer, at man tager situationen alvorligt og ønsker at gøre noget ved problemerne. Erhvervsfremme, vækst og erhvervspolitik ser imidlertid ikke ud til at fylde meget i byrådet, og vi frygter, at det ikke vil udvikle sig i en positiv retning for virksomhederne i fremtiden. 

Erhvervshus Sjælland i Sorø langt fra Greve, færre midler afsat til lokal erhvervsfremmeindsatser og mulige omstruktureringer i  de kommende år, er ikke befordrende for en styrkelse af den service, som kommunen skal levere til de lokale virksomheder og ej heller fremmende for dialogen og kommunikationen. 

I Greve Kommune opkræver man dækningsafgift fra kommunens ca. 2.300 virksomheder. Alene denne skat belaster virksomhederne med ca. 17 mio. kroner årligt. Læg dertil de mange virksomheder, hvis ejere også bor i Greve og som derfor også betaler deres skat til kommunen. Virksomhederne i Greve fuldtidsbeskæftiger mere end 11.500 personer. Mange af de ansatte bor også i kommunen. Sammenhængen mellem borgerne og erhvervsområdet er altså essentiel. Greve er jo ikke en soveby, som blot skal servicere sine 50.000 borgere, men også en stor erhvervskommune med de fordele, der følger med.    

Alt i alt betyder det, at de lokale virksomheder bidrager med væsentlige beløb til kommunekassen år ud og år ind. Mange virksomheder støtter ydermere flere af kommunens aktiviteter, herunder aktivering, fritidsjob og uddannelse samt praktik- og elevpladser m.v. til unge og udsatte grupper. 

Det nuværende arbejdsmarkede giver os en historisk mulighed for at få job- og indsatsklare borgere med i arbejdsfællesskabet – men det sker kun ved en fælles indsats.  Uden en aktiv indsats fra virksomhederne, var kommunens omkostninger til denne gruppe borgere endnu større. Dialog, samarbejde og imødekommenhed over for virksomhederne er altså også god økonomi for kommunen. Så frigøres der ressourcer som kommunen kan anvende til andre velfærdsydelser inden for fx ældrepleje og børneområdet, mener Helena Nymann. 

I fællesskab kan der gøres en forskel og job- og indsatsklare borgere kan hjælpes i gang. Så frigøres der ressourcer som kommunen kan anvende til andre velfærdsydelser inden for fx ældrepleje og børneområdet. Alene til arbejdsmarkeds relaterede aktiviteter er der i budget 2019 afsat mere end 200-300 mio. kroner inkl. statens refusion – dette ud af et samlet budget på 550. mio. kr. i 2019. Til ”Erhvervsfremme og iværksætteri” har kommunen afsat 3.3. mio. kr. i budgettet i 2019. Heraf er kommunens bidrag til det nye Erhvervshus Sjælland er i 2019 alene de 1,4 mio. kr. Så det resterende beløb – 1,9 mio. kr. går altså til drift af ErhvervsCentret, som servicerer virksomhederne lokalt i Greve.   

I maj præsenteredes Greve Kommunes nye ”Vækst og erhvervspolitik 2019-2022” og her har man valgt bl.a. at fokusere på nogle af de problemer som analysen påpeger. Vi glæder os over dette fokus og vil gøre vores for at bakke op om de tiltag, der er planlagt. Vi håber, at kommunen lykkes med planen – og vi er altid parate til at deltage i arbejdet med input, ideer og bidrage med den stemme vi har, qua vores ca. 260 medlemsvirksomheder i erhvervsforeningen GreveSolrødErhverv. 

Fakta

Dansk Industri laver hvert år en rangliste over erhvervsklimaet i Danmarks kommuner baseret på virksomhedernes oplevelser af blandt andet sagsbehandling, trafikforhold, skatte- og afgiftsniveau samt dialogen med kommunen.

I Greve har 94 virksomheder svaret på undersøgelsen. Virksomhederne er inden for DI’s brancher, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service. Besvarelserne repræsenterer 2.217 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 18 pct. af de privat beskæftigede i kommunen. 

STAFET FOR LIVET – GREVE

Du kan nu købe armbånd til Stafet For Livet hos Sydkysten. 

GreveSolrødErhverv støtter op om stafetten og opfordrer medlemmer og alle andre til at slå vej forbi Sydkysten og støtte den gode sag.

De har både voksen- og børnestørrelser til 20 kroner per styk. 

👟Hele overskuddet går til Stafet For Livet – Greve, som finder sted i weekenden 17. og 18. august på Mosede Fort.

#stafetforlivet #relayforlife #etdøgnmedmening

Greve Strandvej 19
2670 Greve Strand

CVR: 27 11 02 58

Gør som 550 andre
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få seneste nyt om din lokale erhvervsforenings indsatser som Greve og Solrød erhvervslivs talerør, samt invitationer til netværksskabende events og meget, meget mere.

Bliv medlem af et stærkt netværk
GreveSolrødErhverv er et netværk, der samler medlemmerne professionelt og socialt, og repræsenterer erhvervslivets interesser lokalt og politisk.
Bliv medlem
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram