Adv. Sanne Lund fra WINadvokater ny stedfortræder i foreningens bestyrelse

Advokat Sanne Lund (L) fra WINadvokater er d.d. indtrådt som stedfortræder for bestyrelsesmedlem Jonas Hallum, som udtrådte af bestyrelsen tidligere på året i forbindelse med et jobskifte.

I perioden, som er aftalt mellem parterne at gælde frem til generalforsamlingen i marts 2020, indtræder Sanne Lund ligeledes som stedfortræder for Jonas Hallum i Lokalplansudvalget.

Adv. Sanne Lund (L)

Sanne Lund blev advokat i 2010 og har haft møderet for landsret siden 2013. Sanne beskæftiger sig primært med behandling af dødsboer og rådgivning om arv og testamente. Derudover yder Sanne rådgivning til små og mellemstore virksomheder og fører sager for domstolene og Voldgiftsretten.

Udover sin brede erfaring som advokat, har Sanne gennem en længere årrække undervist på Københavns Universitet i fagene tingsret og civilproces, og hun holder jævnligt foredrag på biblioteker og i foreninger om arv og testamente.