Jonas Hallum

Jonas blev udpeget som suppleant til GreveSolrødErhvervs bestyrelse ved den ordinære generalforsamling i 2017, og er ligeledes indtrådt i det af bestyrelsen nedsatte lokalplansudvalg.

Jonas er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2008 og har været ansat hos WINadvokater siden juni 2016. Før dette var Jonas ansat som advokat hos Advodan, og som dommerfuldmægtig ved Danmarks Domstole, herunder retten i Nykøbing F, Københavns Byret og Sø- og Handelsrettens insolvensafdeling.

Jonas’ faglige profil er primært erhvervsrettet med særlig fokus på førelse af civile retssager og voldgiftssager, rådgivning i forbindelse med inkasso, tvangsauktioner og stiftelse af selskaber samt generel erhvervsret. Han yder dog også rådgivning inden for oprettelse af testamenter, ægtepagter og køb og salg af fast ejendom.

Jonas er som advokat beskikket af justitsministeriet og har møderet for landsretterne og for Sø- og Handelsretten.

Tilbage til bestyrelsen…