Marianne Pedersen

Marianne Pedersen er medlem af GreveSolrødErhvervs bestyrelse og formand for det af bestyrelsen nedsatte medieudvalg.

Marianne har siden 1984 været ansat i mediebranchen, startende som sekretær på Dagbladet i Køge og siden som bladchef på Sydkysten.

Sydkysten er en del af Sjællandske Medier, der i dag driver seks Dagbladet, 32 ugeaviser, to lokalradioer, tre trykkerier, reklamebureau m.m. Marianne er en del af ledergruppen på Sjællandske.

Marianne er desuden en af drivkræfterne bag Stafet For Livet Greve og den digitale sundhedskampagne 60dage.dk.
I 2016 modtog Sydkysten, med Marianne i spidsen, velfortjent årets stafetpris i forbindelse med afviklingen af Stafet For Livet Greve som Sydkysten er mediepartner på.

Fritiden bruges på involvering i lokale arrangementer som byudvikling velgørenhed m.m. samt på sport af forskellig art, primært udendørs, ligesom naturen og læsning fylder en del.

Tilbage til bestyrelsen…