GreveSolrødErhvervs bestyrelse har konstitueret sig

Pressemeddelelse
Ny konstituering af GreveSolrødErhvervs bestyrelse

I forlængelse af generalforsamling i GreveSolrødErhverv torsdag, den 28. marts 2019, hvor der i henhold til vedtægterne blev afholdt valg, har foreningens bestyrelse i dag onsdag, den 3. april 2019, indgået aftale om ny konstituering

Aftalen indebærer, at Helena Nymann besætter formandsposten og Lars Brix Magnussen næstformandsposten. Carsten Leth indtræder som medlem af bestyrelsen og foreningens kasserer.

Bestyrelsen består herefter af Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Lars Brix Magnussen (Primero), Carsten Leth (Leth & Partnere), Torben Hoffmann, (GardinDesign), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten), Jonas Hallum (WINadvokater), samt suppleanterne Benny Hansen (Helse-Massage) og Lone Heilskov Ovesen (Kommunikator).

Parterne har indgået aftale om konstituering for perioden marts 2019 frem til foreningens ordinære generalforsamling i marts 2020.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke afgående bestyrelsesmedlem, og foreningens kasserer gennem 12 år, Kim Terp, Spar Nord Køge Bugt, for hans engagement, store indsats og positive indflydelse på foreningens udvikling. Bestyrelsen ønsker i samme moment at byde foreningens nye kasserer, bestyrelsesmedlem Carsten Leth og suppleant Lone Heilskov Ovesen velkommen i bestyrelsen med ønsket om et godt og behageligt samarbejde.

For yderligere information kan Anett Kristensen (foreningssekretariat/presse) kontaktes på e: pr@gserhverv.dk, m: 22 45 12 65.

ErhvervsCentret Greve, den 3. april 2019

Konstituering af GreveSolrødErhvervs bestyrelse

I forlængelse af, at Jes Johansen efter eget ønske er udtrådt af bestyrelsen, konstituerede GreveSolrødErhvervs bestyrelse sig på ny onsdag den 29. august 2018 på Gjeddesdal Gods.

Aftalen indebærer, at Helena Nymann fortsat besætter formandsposten og Lars Brix Magnussen næstformandsposten. Kim Terp fortsætter som foreningens kasserer.

Bestyrelsen består herefter af Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Lars Brix Magnussen (Primero), Kim Terp (Spar Nord Køge Bugt), Torben Hoffmann, (Greve byråd I GardinDesign), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten) og Jonas Hallum (WINadvokater), samt suppleant Benny Hansen (Helse Massage).

Parterne har indgået aftale om konstituering for perioden august 2018 frem til foreningens ordinære generalforsamling i marts 2019.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Jes Johansen for engagement og indsats i den periode, han har været en del af foreningens bestyrelse.

For yderligere information kan Anett Kristensen (PR) kontaktes: e: pr@gserhverv.dk, m: 22 45 12 65.

Gjeddesdal Gods, den 29. august 2018

Foto: Michael Dyrberg

Fra venstre: Torben Hoffmann, Marianne Pedersen, Lars Brix Magnussen, Helena Nymann, Kim Terp, Susanne Schou Herbst, Benny Hansen.

– Jonas Hallum blev forhindret i at deltage og er derfor ikke med på billedet.

Konstituering af GreveSolrødErhvervs bestyrelse

Pressemeddelelse – ny konstituering af GreveSolrødErhvervs bestyrelse

I forlængelse af GreveSolrødErhvervs ordinære generalforsamling torsdag, den 22. marts 2018, hvor der i henhold til vedtægterne blev afholdt valg, har foreningens bestyrelse mandag, den 9. april 2018, indgået aftale om ny konstituering

Aftalen indebærer, at Helena Nymann besætter formandsposten og Lars Brix Magnussen næstformandsposten. Kim Terp fortsætter som foreningens kasserer.

Bestyrelsen består herefter af Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Lars Brix Magnussen (Primero), Kim Terp (Spar Nord Køge Bugt), Torben Hoffmann, (Greve byråd/GardinDesign), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten), Jes Johansen (InventarDesign), samt suppleanterne Jonas Hallum (WINadvokater) og Benny Hansen (Helse Massage).

Parterne har indgået aftale om konstituering for perioden marts 2018 frem til foreningens ordinære generalforsamling i marts 2019.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at byde suppleant Benny Hansen velkommen i bestyrelsen med ønsket om et godt og behageligt samarbejde.

For yderligere information kan Anett Kristensen (PR) kontaktes: e: pr@gserhverv.dk, m: 22 45 12 65.

Greve, den 17. april 2018

GreveSolrødErhverv indstiller RTM Insurance Brokers til Greve Erhvervspris 2017

Alle har mulighed for at indstille en lokal virksomhed i Greve til erhvervsprisen. Da GreveSolrødErhverv sidste år igen indstillede Lars Berg, Café Jenners og Jenners Seaside til Greve Erhvervspris 2016, løb Lars som bekendt af med prisen

I januar i år indstillede GreveSolrødErhverv RTM Insurance Brokers A/S til Greve Erhvervspris 2017.

I motivationen har bestyrelsen fremhævet, at Leif Rexen og RTM Insurance Brokers A/S, har gjort sig fortjent til prisen ikke alene, fordi virksomheden opfylder de fremsatte kriterier for vækst, omsætning, socialt ansvar og lokal forankring, men fordi RTM qua virksomhedens adm. direktør, Leif Rexen, i den grad repræsenterer værdier, Greve Kommune kan være stolte af. Hertil kommer, at RTM’s succes bygger på en visionær ledelse, som er en inspiration for Greves øvrige nuværende og kommende erhvervsaktører – og som bidrager til den positive branding af Greve som erhvervskommune.

Vi krydser fingre for Leif og RTM og håber på jeres opbakning på de sociale reservater, når slaget skal stå.

Det er Greves borgmester, Pernille Beckmann, der overrækker prisen i Tune Kursuscenter den 7. maj mellem kl. 14.30-17.00, efter den årlige Round Table Discussion med Greves lokale erhvervsliv. Tilmeld dig her.

Vi har fået ny hjemmeside!

GreveSolrødErhvervs nye hjemmeside er omdrejningspunktet for foreningens digitale tilstedeværelse. Den har været længe undervejs, og vi har glædet os til, at den blev lanceret, så vores medlemmer, samarbejdspartnere og øvrige interessenter, kan møde vores forening online

Hjemmesiden er udgangspunktet for foreningens digitale identitet, hvor besøgende kan få et hurtigt indblik i, hvad vi som erhvervsforening kan tilbyde. Samtidig er vores nye hjemmeside også et udtryk for, hvem vi er, og hvilke værdier, vi vægter højt.

Hjemmesidens funktionalitet

Ønsket om at forenkle både udtryk og funktionalitet, så siden er nem at navigere i og overskuelig, har været centralt i udviklingsarbejdet. Især har vi søgt at simplificere medlemslisten og dermed øge søgbarheden og medlemmernes synlighed, så man nemt kan finde medlemsvirksomheder og nøglepersoner på listen. De viste oplysninger er begrænset til medlemsnavn (med aktivt link til din hjemmeside, hvor haves), kontaktperson og telefonnummer.

Det betyder, at det fra og med i dag kun er redaktionen, der vedligeholder medlemslisten, men vi har brug for din hjælp: Find dig selv og din virksomhed på listen og tjek, at vi har de rigtige oplysninger. Eventuelle rettelser kan sendes til redaktionen: pr@gserhverv.dk.

 Brug af billeder i vores markedsføring

Hvor intet andet fremgår er alle billeder på webstedet taget af fotograf Michael Dyrberg til netværksmøder og arrangementer, hvor GreveSolrødErhverv er vært. Ønsker du ikke, at vi benytter billeder af dig i markedsføringen af GreveSolrødErhverv, bedes du sende en mail til pr@gserhverv.dk med oplysning herom.

En side i udvikling

Ligesom foreningen er gserhverv.dk også under konstant udvikling, og vi vil derfor løbende udbygge siden. Det gælder bl.a. medlemsforum, som relanceres i en senere version. Der kan også forekomme uregelmæssigheder i funktionaliteten, som vi håber at løse inden for kort tid.

23. februar 2018

Foredrag med Katerina Pitzner 16. april 2018

Foreningen inviterer til et spændende foredrag med den foreløbige titel ”Lav din svigermor om til en diamant” med diamanthandler Katerina Pitzner, der vil indvie os i den verden, hun arbejde i. En verden som afviger en del fra andre brancher med specielle regler, forretningsaftaler og et ubrydeligt moralkodeks.