GreveSolrødErhverv har fået ny bestyrelse

GreveSolrødErhverv får ny bestyrelse

Aftalen indebærer, at Helena Nymann fortsat besætter formandsposten og Carsten Leth næstformands- og kassererposten. Bestyrelsen består herefter af: Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Carsten Leth (Leth & Partnere), Torben Hoffmann, (medlem af Greve Byråd (V) og indehaver af GardinDesign), Sanne Tanja Lund (WINadvokater), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten), Benny Hansen (Helse-Massage), samt suppleanterne Lone Heilskov Ovesen (Kommunikator) og Brian Skov Andersen (EDC Erhverv).

Den nye konstituering sker på baggrund af det valg til bestyrelsen, der gennemførtes på foreningens årlige generalforsamling, som på grund af Covid-19, var udskudt til den 26. august, i Jersie Forsamlingshus.

Parterne har indgået aftale om konstituering for perioden september 2020 frem til foreningens ordinære generalforsamling i marts 2021.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at lykønske Carsten Leth med næstformandsposten og samtidig byde Sanne Tanja Lund velkommen i bestyrelsen og Brian Skov Andesen velkommen som suppleant.

Gjeddesdal, den 2. september 2020

For yderligere information, kan Anett Kristensen (PR) kontaktes: e: pr@gserhverv.dk,
m: 22 45 12 65

Coronavirus: Vigtig information til vores medlemsvirksomheder

Få et overblik over, hvor du kan søge information om din virksomheds pligter og rettigheder i forbindelse med covid-19.

Virksomheder kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på telefon. 72 20 03 50, hvis de har spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af corona-virus (COVID-19).

Virksomhedsejere i Greve og Solrød kan også kontakte ErhvervsCentret, som sidder klar ved telefoner og taster fra hjemmekontorerne. Du kan finde vigtig og relevant information til virksomheder på ErhvervsCentrets hjemmeside.

Greve Kommune opdaterer løbende en tidslinje, som du finder på kommunens hjemmeside. Der kan du følge med i, hvordan situationen udvikler sig i Greve Kommune – og hvad som borger og virksomhedsejer skal være særligt opmærksom på.

Solrød Kommunes hjemmeside kan borgere og virksomhedsejere få gode råd og vejledning, samt svar på en række spørgsmål vedr.: corona.

Dansk Erhverv om indsatser og forhandlinger, der vedrører corona.

Dansk Industris coronavejledining til virksomheder.

Virksomhedsguiden, under Erhvervsstyrelsen, tilbyder bl.a. webinars om, hvordan man ansøger om kompensation i henhold til regeringens hjælpepakker.

Erhvervshus Sjælland tilbyder gratis webinars med vejledning til ansøgning om kompensation via regeringens hjælpepakker.

Information om indberetninger fra virk.dk.

De danske myndigheders fælles information om coronavirus/covid-19

Vi elsker Greve er en digital platform, der hjælper Greves handelsliv. Her kan butikker og servicevirksomheder gratis sælge deres varer til borgere i Greve, der gerne vil støtte det lokale handelsliv under coronakrisen.

Opdateret 18. juni 2020.

Ny konstituering af GreveSolrødErhvervs bestyrelse

I forbindelse med, at Lars Brix Magnussen er udtrådt af GreveSolrødErhvervs bestyrelse i oktober 2019, har foreningens bestyrelse onsdag, den 6. november 2019, indgået aftale om ny konstituering

Aftalen indebærer, at suppleant i bestyrelsen, Benny Hansen, per d.d. indtræder i bestyrelsen. 

Bestyrelsen består herefter af Helena Nymann (Gjeddesdal Gods), Carsten Leth (Leth & Partnere), Torben Hoffmann, (GardinDesign), Susanne Schou Herbst (Frisør Herbst), Marianne Pedersen (Sydkysten), Sanne Lund – stedfortræder (WINadvokater) og Benny Hansen (Helse-Massage), samt suppleant Lone Heilskov Ovesen (Kommunikator).

Parterne har indgået aftale om konstituering for perioden november 2019 frem til foreningens ordinære generalforsamling i marts 2020. Der udpeges ikke en ny næstformand i perioden.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke afgående bestyrelsesmedlem, og foreningens næstformand, siden april 2018, Lars Brix Magnussen, Primero, for hans engagement og indsats i de mange år, han har været medlem af bestyrelsen.

For yderligere information kan Anett Kristensen (foreningssekretariat/presse) kontaktes på e: pr@gserhverv.dk, m: 22 45 12 65. 

ErhvervsCentret Greve, den 6. november 2019

Adv. Sanne Lund fra WINadvokater ny stedfortræder i foreningens bestyrelse

Advokat Sanne Lund (L) fra WINadvokater er d.d. indtrådt som stedfortræder for bestyrelsesmedlem Jonas Hallum, som udtrådte af bestyrelsen tidligere på året i forbindelse med et jobskifte.

I perioden, som er aftalt mellem parterne at gælde frem til generalforsamlingen i marts 2020, indtræder Sanne Lund ligeledes som stedfortræder for Jonas Hallum i Lokalplansudvalget.

Adv. Sanne Lund (L)

Sanne Lund blev advokat i 2010 og har haft møderet for landsret siden 2013. Sanne beskæftiger sig primært med behandling af dødsboer og rådgivning om arv og testamente. Derudover yder Sanne rådgivning til små og mellemstore virksomheder og fører sager for domstolene og Voldgiftsretten.

Udover sin brede erfaring som advokat, har Sanne gennem en længere årrække undervist på Københavns Universitet i fagene tingsret og civilproces, og hun holder jævnligt foredrag på biblioteker og i foreninger om arv og testamente.

Erhvervsvenligheden i Greve tager endnu et dyk i den seneste analyse fra Dansk Industri

Det overrasker ikke formanden for GreveSolrødErhverv, Helena Nymann, at resultatet af DI’s analyse af kommunens erhvervsvenlighed er yderligere forværret siden 2018. En tilbagegang på 13 pladser betyder, at Greve Kommune placerer sig nu som nummer 51, hvilket er den foreløbige kulmination på de seneste års tilbagegang. 

Greve kommune ligger nu i den kedelige ende af DI’s skala over erhvervsvenlighed i landets kommuner. 

Helena Nymann ærgrer sig. For blot få år siden, i 2015, kunne Greves virksomheder glæde sig over en flot placering som nummer 7. Vi følger naturligvis udviklingen i disse analyser nøje og på særligt tre områder er det kritisk. Den kommunale sagsbehandling (plads nr. 69), på kommunens evne til at føre dialog og have kommunikation med virksomhederne (plads nr. 70) samt de fysiske rammer (plads nr. 53). Alle områder som for virksomhederne er afgørende for den daglige drift. 

–Det er jo vitalt for en virksomhed, at kommunen har et særligt fokus på sagsbehandlingen. Det er ikke rimeligt, at lokale virksomheder bremses i mulighederne for udvikling og tilpasning, fordi sagsbehandlingen i kommunen ikke fungerer.

– Vi genkender frustrationen fra vores medlemsvirksomheder og hører løbende om eksempler på de problemer man løber ind i. Virksomhederne betaler jo for denne sagsbehandling, så må man forvente at ekspeditionen af sagerne er effektiv og målrettet. I visse kommuner er det gratis. Det er det ikke i Greve. Igennem de seneste år har vi påpeget problemet igen og igen, men desværre er det kun blevet værre, understreger en ærgerlig Helena Nymann. 

De fysiske rammer kan være svære at tilpasse virksomhedens behov i en næsten fuldt udbygget kommune.

– Men manglende fx lastbilparkeringer og særligt en dårlig offentlig transport berører virksomhedernes dagligdag. Medarbejdere, der ikke kan komme fra kommunens togstationer ud til erhvervsområderne let og smidigt, samt dårlig sammenhængskraft på tværs af kommunens boligområder og erhvervsområder, er noget af det vi har påpeget i en årrække.  I en tid, hvor virksomhederne i Greve rekrutterer medarbejdere fra hele Sjælland og gerne til have de unge i gang med erhvervsuddannelse, fritidsjob og aktivering, er det et alvorligt problem at man ikke har en bedre offentlig infrastruktur. Det er bekymrende, at man ikke ser fordelen ved at prioriterer dette – et område, som kunne komme virksomhedere, borgere – børnefamilierne, ældre som yngre og miljøet til stor nytte. De fysiske rammer er et emne vi altid har på dagsorden, når vi mødes med borgmesteren, siger Helena Nymann. 

Vi har løbende dialogmøder med Greve Kommunes borgmester og hendes team, og fornemmer, at man tager situationen alvorligt og ønsker at gøre noget ved problemerne. Erhvervsfremme, vækst og erhvervspolitik ser imidlertid ikke ud til at fylde meget i byrådet, og vi frygter, at det ikke vil udvikle sig i en positiv retning for virksomhederne i fremtiden. 

Erhvervshus Sjælland i Sorø langt fra Greve, færre midler afsat til lokal erhvervsfremmeindsatser og mulige omstruktureringer i  de kommende år, er ikke befordrende for en styrkelse af den service, som kommunen skal levere til de lokale virksomheder og ej heller fremmende for dialogen og kommunikationen. 

I Greve Kommune opkræver man dækningsafgift fra kommunens ca. 2.300 virksomheder. Alene denne skat belaster virksomhederne med ca. 17 mio. kroner årligt. Læg dertil de mange virksomheder, hvis ejere også bor i Greve og som derfor også betaler deres skat til kommunen. Virksomhederne i Greve fuldtidsbeskæftiger mere end 11.500 personer. Mange af de ansatte bor også i kommunen. Sammenhængen mellem borgerne og erhvervsområdet er altså essentiel. Greve er jo ikke en soveby, som blot skal servicere sine 50.000 borgere, men også en stor erhvervskommune med de fordele, der følger med.    

Alt i alt betyder det, at de lokale virksomheder bidrager med væsentlige beløb til kommunekassen år ud og år ind. Mange virksomheder støtter ydermere flere af kommunens aktiviteter, herunder aktivering, fritidsjob og uddannelse samt praktik- og elevpladser m.v. til unge og udsatte grupper. 

Det nuværende arbejdsmarkede giver os en historisk mulighed for at få job- og indsatsklare borgere med i arbejdsfællesskabet – men det sker kun ved en fælles indsats.  Uden en aktiv indsats fra virksomhederne, var kommunens omkostninger til denne gruppe borgere endnu større. Dialog, samarbejde og imødekommenhed over for virksomhederne er altså også god økonomi for kommunen. Så frigøres der ressourcer som kommunen kan anvende til andre velfærdsydelser inden for fx ældrepleje og børneområdet, mener Helena Nymann. 

I fællesskab kan der gøres en forskel og job- og indsatsklare borgere kan hjælpes i gang. Så frigøres der ressourcer som kommunen kan anvende til andre velfærdsydelser inden for fx ældrepleje og børneområdet. Alene til arbejdsmarkeds relaterede aktiviteter er der i budget 2019 afsat mere end 200-300 mio. kroner inkl. statens refusion – dette ud af et samlet budget på 550. mio. kr. i 2019. Til ”Erhvervsfremme og iværksætteri” har kommunen afsat 3.3. mio. kr. i budgettet i 2019. Heraf er kommunens bidrag til det nye Erhvervshus Sjælland er i 2019 alene de 1,4 mio. kr. Så det resterende beløb – 1,9 mio. kr. går altså til drift af ErhvervsCentret, som servicerer virksomhederne lokalt i Greve.   

I maj præsenteredes Greve Kommunes nye ”Vækst og erhvervspolitik 2019-2022” og her har man valgt bl.a. at fokusere på nogle af de problemer som analysen påpeger. Vi glæder os over dette fokus og vil gøre vores for at bakke op om de tiltag, der er planlagt. Vi håber, at kommunen lykkes med planen – og vi er altid parate til at deltage i arbejdet med input, ideer og bidrage med den stemme vi har, qua vores ca. 260 medlemsvirksomheder i erhvervsforeningen GreveSolrødErhverv. 

Fakta

Dansk Industri laver hvert år en rangliste over erhvervsklimaet i Danmarks kommuner baseret på virksomhedernes oplevelser af blandt andet sagsbehandling, trafikforhold, skatte- og afgiftsniveau samt dialogen med kommunen.

I Greve har 94 virksomheder svaret på undersøgelsen. Virksomhederne er inden for DI’s brancher, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service. Besvarelserne repræsenterer 2.217 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 18 pct. af de privat beskæftigede i kommunen. 

Stafet For Livet – armbånd

STAFET FOR LIVET – GREVE

Du kan nu købe armbånd til Stafet For Livet hos Sydkysten. 

GreveSolrødErhverv støtter op om stafetten og opfordrer medlemmer og alle andre til at slå vej forbi Sydkysten og støtte den gode sag.

De har både voksen- og børnestørrelser til 20 kroner per styk. 

👟Hele overskuddet går til Stafet For Livet – Greve, som finder sted i weekenden 17. og 18. august på Mosede Fort.

#stafetforlivet #relayforlife #etdøgnmedmening

RTM Insurance Brokers A/S vinder Greve Erhvervspris

Den danske privatejede forsikringsmægler RTM A/S, der har domicil på Greve Centervej 90, var tæt på at få erhvervsprisen sidste år. I år lykkedes det for virksomheden at vinde Greve Erhvervspris 2018 i konkurrence med Bilka i shoppingcentret Waves og Hudplejecentret ApS på Greve Strandvej. Til uddelingen af prisen den 23. maj 2019 blev de tre nominerede virksomheder hædret med blomster og diplomer. Omkring 100 repræsentanter for det lokale erhvervsliv og kommunen deltog i festlighederne i Portalen, hvor erhvervsprisen i år blev uddelt af både af Greve Kommune, GreveSolrødErhverv og ErhvervsCentret. 

Greves borgmester Pernille Beckmann holdt tale for vinderen og afslørede, at RTM A/S med Leif Rexen i spidsen fik erhvervsprisen for at have gjort det godt i Greve på flere områder gennem de sidste mange år. Virksomheden har haft en konstant vækst på over 100 procent i de sidste 6 år – både i antal medarbejdere, omsætning og indtjening.

– Som borgmester er jeg stolt af, at vi i dag kan fejre, at vi har et stærkt erhvervsliv med mange forskellige virksomheder, der på hver deres måde er gode til at skabe vækst, fremgang og nye arbejdspladser i Greve. Det har vi brug for som kommune, så vi kan skabe velfærd for borgerne. Det glæder mig, at Greve Erhvervspris i år går til RTM A/S med direktør og ejer Leif Rexen i spidsen. For han går foran som et godt og inspirerende eksempel for andre. Han er en iderig, foretagsom og dygtig erhvervsmand, der har skabt grobund for en positiv udvikling af Greve Kommunes erhvervsliv og arbejdsmarked gennem flere år. Og så bor han i vores by og vil Greve det godt, understregede Pernille Beckmann og fortsatte: Jeg vil heller ikke lægge skjul på, at det er dejligt, at Leif Rexen også aktivt tager et socialt ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet – senest i samarbejde med Greve Kommune i projektet Code of Care. Det skal vi anerkende, og det gør vi i dag ved at uddele Greve Erhvervspris til RTM A/S.  

RTM har skabt vækst på over 100 procent i de sidste seks år og involverer sig i lokalsamfundet 
Helena Nymann, der er formand for GreveSolrødErhverv, som sidste år indstillede RTM A/S til prisen, glæder sig over, at feltet i år var bredt og varieret, og at flere af kandidaterne er medlem af GreveSolrødErhverv.

– Det er dejligt at konstatere, at vi i Greve kan pege på mange vidt forskellige virksomheder, der fortjener at vinde erhvervsprisen. Det er ikke kun de store, som klarer sig godt. Også mange små lykkes og kan tjene som rollemodeller for andre erhvervsdrivende. Det er fuldt fortjent, at RTM A/S kom med i feltet igen og løber af med sejren i år. Leif Rexen har en markant erhvervsprofil og er meget lokal i sin måde at drive virksomhed på i Greve. RTM vokser og får Greve til at gro, og det er beundringsværdigt, siger Helena Nymann, der også havde Bilka som favorit til at modtage erhvervsprisen på grund at det sociale ansvar, som virksomheden tager ved at ansætte flygtninge, indvandrere og mange elever og praktikanter.

Leif Rexen er glad og stolt over at modtage erhvervsprisen
Siden RTM flyttede fra Ishøj til Greve i 2008 er antallet af medarbejdere vokset fra 16 til over 60 medarbejdere. Mange af dem er fra lokalområdet. RTM er nu en af de største forsikringsmæglere i landet. Sidste år fik virksomheden fem nye medarbejdere og har derudover tre i jobpraktik og to borgere, som har en sygdomsrisiko. Den samlede omsætning udgør 36,1 millioner kroner i RTM med et overskud på 5,2 millioner, oplyser Leif Rexen, der er stolt over at vinde erhvervsprisen.

– Det betyder utrolig meget for mig og mine medarbejdere, at vi får den her anerkendelse for de mange resultater, vi har skabt gennem årene. Vi har de sidste 10 år udviklet en rideskoleruin til en moderne ramme for rådgivningsvirksomheden RTM, Greve Self Storage, IT-ShareVision og Herregårdsfest. Mere end 400 borgere bruger vores opbevaringsplads til self storage effekter. Vi leverer lokaler til fester, bryllupper, konfirmationer med mere end 3000 borgere, der frekventerer huset hvert år og beskæftiger et par pensionister fra Greve. Jeg har også lagt grund til en ny Rema 1000 butik i Greve. Nu er vi klar til at indsende byggeplaner for grunden ved siden af Rema på 1200 m2 kontor og lager for virksomheder i vækst. Efterfølgende skal vi have et kongrescenter på 1200 m2 med plads til virksomheders mødeaktiviteter som fx RTM netværk, fortæller Leif Rexen.

RTM Insurance Brokers A/S er forsikringsmægler inden for industri, erhvervs- og pensionsforsikring, og det går godt. I de sidste seks år har virksomheden haft fart på omsætningen og indtjeningen. Adm. direktør og ejer af RTM A/S Leif Rexen, glædede sig over at modtage Greve Erhvervspris 2018.

Se videoen med de 12 indstillede virksomheder til Greve Erhvervspris 2018

Kilde: ErhvervsCentrets pressemeddelelse, 23. maj 2019

Hvem fortjener at modtage Greve Erhvervspris 2018 – må vi få dit bud?

Hvem synes du fortjener at modtage Greve Erhvervspris 2018? Kom frit frem med dit forslag og send det til ErhvervsCentret. Du må gerne komme med flere bud på en favorit. Vinderen afsløres af borgmester Pernille Beckmann den 23. maj 2019 i Portalen. 

Greve Kommune og ErhvervsCentret uddeler i år sammen med erhvervsforeningen GreveSolrødErhverv Greve Erhvervspris 2018. Den traditionsrige pris er blevet uddelt en gang årligt til en lokal virksomhed af Greve Kommune siden 1992. Formålet er at sætte fokus på Greve som et attraktivt sted at drive forretning og kunne tiltrække nye virksomheder, kvalificeret arbejdskraft og understøtte det lokale erhvervslivs rammer for at skabe vækst og nye arbejdspladser. 

– Vores vision er at sætte Greve på landkortet som en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark med mange gode cases om sunde og velfungerende virksomheder med tegn på fremgang, vækst og innovation. Helt konkret er målet med prisen at finde frem til den virksomhed, der fortjener ære og hæder i lokalområdet, fordi den har skabt nye arbejdspladser og bidrager med værdi til lokalsamfundet – og som andre lokale virksomheder kan lade sig inspirere af, fortæller borgmester Pernille Beckmann. Efter hendes vurdering er der mange virksomheder i Greve Kommune, som fortjener at vinde erhvervsprisen, fordi de med deres måde at drive forretning på og flotte resultater kan inspirere andre virksomheder til at bidrage til en positiv udvikling af kommunens erhvervsliv og arbejdsmarked. 

Et overordnet mål med uddelingen af Greve Erhvervspris er at skabe sammenhængskraft i det lokale erhvervsliv og understøtte følelsen af et fællesskab om selve det at etablere og drive forretning i Greve på en værdifuld måde.

Som områdets mest markante erhvervsforening, er de lokale virksomheders betingelser for at drive forretning vores primære fokus. Tanken bag erhvervsprisen er tilmed – ud over at fejre lokale erhvervsaktørers fremgang – at inspirere lokale virksomheder til at dele viden, samarbejde og blive ambassadører for Greves erhvervsliv, fortæller Helena Nymann, der er formand for GreveSolrødErhverv. Hun håber, at der kommer mange gode bud på en værdig modtager af erhvervsprisen og opfordrer foreningens medlemmer sende indstillinger, begrunde deres bud, da der er en række kriterier, som skal indgå i begrundelsen.

Seks kriterier for nominering til Greve Erhvervspris
Greve Erhvervspris uddeles i år for 27. gang til en lokal virksomhed, der har udmærket sig på et eller flere af følgende punkter:

1. Er i positiv vækst.

2. Udviser social bevidsthed, socialt ansvar samt er lokalt engageret.

3. Tegner Greve Kommunes ansigt udadtil og er ambassadør.

4. Bidrager til at skabe en aktiv og dynamisk kommune.

5. Skaber vækst og grobund for en positiv udvikling af Greve Kommunes erhvervsliv og arbejdsmarked.

6. Har visioner og idéer og engagerer sig i det lokale samfund.

Indstil din kandidat til prisen i februar

Du og alle andre med kendskab til Greves erhvervsliv kan indstille jeres favoritter til Greve Erhvervspris fra fredag den 1. februar 2019 til torsdag den 28. februar 2019.

Man indstiller ved at besvare nogle spørgsmål, som findes på ErhvervsCentrets hjemmeside. Besvarelsen mailes til kommunikations- og markedsføringskonsulent Birgit Schaldemose Norman fra ErhvervsCentret på mailbsn@greve.dk. Indstillingen skal begrundes – det er meget vigtigt – og den forsynes med kontaktoplysninger på den person, der indstiller til prisen.

ErhvervsCentret inviterer ligeledes en række erhvervsorganisationer til at indstille kandidater til prisen, blandt andre Dansk Industri, SMVdanmark (tidligere Håndværkstrådet), Greve-Solrød Erhverv og Dansk Byggeri.

Et panel finder frem til tre nominerede, heriblandt en vinder af erhvervsprisen
Den samlede liste med kandidater forelægges efterfølgende et panel, der består af Greves borgmester (fmd. for ErhvervsCentret), næstformanden fra ErhvervsCentrets bestyrelse, Greves erhvervs- og turistchef, GreveSolrødErhvervs bestyrelsesformand, sidste års vinder af erhvervsprisen og et bestyrelsesmedlem dels fra ErhvervsCentrets bestyrelse og dels fra GreveSolrødErhvervs bestyrelse. I løbet af foråret vurderer panelet kandidaterne og finder frem til de tre nominerede, herunder vinderen.

Et panel finder frem til tre nominerede, heriblandt en vinder af erhvervsprisen
Den samlede liste med kandidater forelægges efterfølgende et panel, der består af Greves borgmester (fmd. for ErhvervsCentret), næstformanden fra ErhvervsCentrets bestyrelse, Greves erhvervs- og turistchef, GreveSolrødErhvervs bestyrelsesformand og næstformand samt sidste års vinder af erhvervsprisen. I løbet af foråret vurderer panelet kandidaterne og finder frem til de tre nominerede, herunder vinderen.

Billedtekst: Sidste års vinder af Greve Erhvervspris var LEMAN med Thomas Krøyer i spidsen som adm. direktør.

Flere oplysninger: Kontakt Tina Charlotte Koeffoed, ErhvervsCentret: Mobil: 21305004, tck@greve.dk eller Birgit Schaldemose Norman, ErhvervsCentret: Mobil: 22887022, bsn@greve.dk

Skema til indstilling af virksomheder til Greve Erhvervspris 2018
Indstilling skrevet af:
Din e-mail adresse:
Dit telefonnummer:
Navn på den virksomhed, du indstiller til prisen:
Direktør/Leder i virksomheden:
Virksomhedens adresse og/eller telefonnummer: 

Derfor indstiller jeg virksomheden til prisen (giv gerne eksempler på at virksomheden opfylder et eller flere af følgende kriterier): 
1. Er i positiv vækst.
2. Udviser social bevidsthed, socialt ansvar samt er lokalt engageret.
3. Tegner Greve Kommunes ansigt udadtil og er ambassadør.
4. Bidrager til at skabe en aktiv og dynamisk kommune. 
5. Skaber vækst og grobund for en positiv udvikling af Greve Kommunes erhvervsliv og arbejdsmarked.
6. Har visioner og ideer og engagerer sig i det lokale samfund.
7. Kort beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter eller forretningsområder

NY forumgruppe KUN for medlemmer på Facebook

GreveSolrødErhvervs medlemmer har fået endnu en kommunikationsplatform at boltre sig på.

Den nye eksklusive forumgruppe er en undergruppe til foreningens facebookside. Det nye medlemsforum har fået navnet: “GSErhvervsforum“.

Hvad du kan bruge GSErhvervsforum til
Forummet er super dynamisk og interaktivt – og du kan bl.a. – ligesom på iPhone og andre smartphones –se, når et medlem er i gang med at kommentere på dit opslag.
  • Du deler nemt egne og andres opslag
  • Du har nem og direkte medlemskontakt
  • Som medlem kan du stille spørgsmål og få svar i et lukket forum
  • Du kan udveksle erfaringer, efterlyse nye medarbejdere, lokaler og andet med andre medlemmer
  • Du kan networke og invitere til kaffemøder, jubilæer, events m.v.
  • Du kan oprette tilbud specifikt målrettet GreveSolrødErhvervs medlemmer
  • Du kan poste billeder, spørgeundersøgelser og meget mere

Gruppen GSErhvervsforumer kun for medlemmer
Det er kun repræsentanten for medlemsvirksomheden, som det fremgår af Medlemslisten, der enten inviteres til eller kan søge optagelse i gruppen.

Baggrunden for den beslutning bunder bl.a. i ønsket om, at forummet skal bestå af en lukket kreds af medlemmer, men den har også et praktisk element som er det tidsforbrug, der er forbundet med at undersøge, hvorvidt en person, der søger optagelse i gruppen, er ansat i en af vores medlemsvirksomheder.

Er du ikke på Facebook
Har du ingen Facebook-profil og/ eller er du ikke aktiv på Facebook kan en anden repræsentant for din virksomhed blive optaget i gruppen “GSErhvervsforum” i dit sted. Du skal bare give Anett administrator) besked.

GreveSolrødErhverv har fokus på erhvervstrafikken i Greve Kommune

Den langt fra optimale bustrafik til og fra Greve Kommunes erhvervsområder har i flere år været en af foreningens mærkesager, som er blevet ‘sparket til hjørne’, fordi man fra politisk hold ikke har kunnet finde penge til at løfte opgaven.

I et forsøg på at skærpe politikeres og embedsværkets opmærksomhed på vores medlemsvirksomheders udfordringer i forhold til ikke bare almindelig medarbejderpleje, men også til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, har bestyrelsen udarbejdet et forslag til behandling med konkrete forslag til omlægning og udvidelse af nuværende buslinjer samt overvejelse af fx en shuttle service i samarbejde med kommunens virksomheder.

Forslaget er sendt til borgmester Pernille Beckmann og kommunaldirektør Claus Thykjær med anmodning om behandling.

Læs foreningens forslag til en opgradering af bustrafikken til Greves erhvervsområder